“Idrott engagerar och är en viktig del i många barn och ungdomars liv och allt idrottande ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv vilket innebär att den ska utgå ifrån barns egna behov och intressen. I Sverige kommer nästan 90 procent av alla barn och ungdomar någon gång komma i kontakt med en idrottsförening. Och det är bra för att ges möjlighet att hitta sin form av aktivitet som man tycker är rolig.” Riksidrottsförbundet (RF)

Att röra på sig är viktigt! För att vi ska må bra, ha kul och kunna utvecklas i vår idrott. Träning är generellt hälsosamt men kan tyvärr också skapa ohälsa som exempelvis skador, stress och ätstörning. Det gäller såväl vuxna som unga idrottare. Det finns dock viktiga skillnader mellan vuxna och barn och ungdomars orsaker till skador och i hur dessa ska handläggas och behandlas (Mountjoy et al 2015).

Syftet med den här hemsidan är att tillhandahålla hälsorelaterad information för friidrottande ungdomar i åldern tolv – 19 år. Innehållet på sidan är baserat på aktuell idrottsmedicinsk forskning eller bästa gällande praktik och är framtagen med hjälp av experter och specialister inom de olika ämnesområdena.

Jenny Jacobsson
Redaktör

Referenser och tips för mer läsning:

Barnens Spelregler
Barnrättsperspektivet
Idrott en del av uppväxten, RF
Idrotten vill (pdf kort version) (RF)

Barnensidrott Blogg, Stockholms Idrottsförbund

Mountjoy M, Rhind DJ, Tiivas A, et al. Safeguarding the child athlete in sport: a review, a framework and recommendations for the IOC youth athlete development model. Br J Sports Med. 2015 Jul;49(13):883-6.

Östberg Klas och Östberg Tobias. Barnidrott – ingen lek. Idrottsförlaget. 2014.