Redaktör friskfriidrott
Jenny Jacobsson
jenny.jacobsson@liu.se

Svensk Friidrott
Medicinska Kommittén
GS Stefan Olsson

Linköpings Universitet
Athletics Research Center (ARC)
Professor Toomas Timpka
toomas.timpka@liu.se