Here you will find links to more information about training of children & young people. Programs, films, suggestions for courses and more (in Swedish);

Barn och ungdomsidrott -Riksidrottsförbundet (RF)

Barnens Spelregler – RF och BRIS initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott

Riktlinjer för barn och ungdomsidrott – Svenskidrott

Så ska svensk barn och ungdomsidrott bedrivas – Svenskidrott

UR:s “himmel och helvete” – utbildningsradions satsning på barn & ungdomsidrott

SISU idrottsutbildarna – idrottens eget studieförbund.

Friidrottsförälder – en nätbaserad utbildning för föräldrar
till barn som tränar friidrott.

#ViLyfter – en webbplats om idrott och psykisk ohälsa

Swedish websites with current research;

“Idrottsforskning”  en populärvetenskaplig tidning från Centrum för idrottsforskning

Tränarpasset –  Tips & fakta för tränare