Här finner du länkar till mer information kring träning av barn & ungdomar. Program, filmer, förslag på utbildningar med mera;

Barn och ungdomsidrott –Riksidrottsförbundet (RF)

Barnens Spelregler – RF och BRIS initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott

Riktlinjer för barn och ungdomsidrott – Svenskidrott

Så ska svensk barn och ungdomsidrott bedrivas – Svenskidrott

UR:s “himmel och helvete” – utbildningsradions satsning på barn & ungdomsidrott

SISU idrottsutbildarna – idrottens eget studieförbund.

Friidrottsförälder – en nätbaserad utbildning för föräldrar
till barn som tränar friidrott.

#ViLyfter – en webbplats om idrott och psykisk ohälsa

Ledare som lyssnar – Folkhälsomyndigheten webb baserad utbildning om psykisk hälsa. För dig som leder barn och unga på fritiden

Hemsidor med aktuell forskning;

“Idrottsforskning”  en populärvetenskaplig tidning från Centrum för idrottsforskning

Tränarpasset –  Tips & fakta för tränare