Välkommen till Svensk Friidrotts informationssida om hälsa & prestation inom friidrott!

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” (WHO 1948)

Sidan är riktad till tränare, aktiva och föräldrar och syftar till att ge vägledning om hur hälsa kan uppnås och ge råd om åtgärder om behov skulle uppstå.

Hälsoplattformen friskfriidrott.se har tagits fram inom ramen för ett forskningsprojekt, KLUB (Kunskap om Långsiktig Utvecklande Barn och ungdomsfriidrott), i ett samarbete mellan Svensk Friidrott och Linköpings Universitet, Athletics Research Center. Forskningen har haft stöd från Centrum för Idrottsforskning (CIF) och Riksidrottsförbundet (RF). Det ursprungliga syftet var att skapa en hälsoplattform med information för friidrottande ungdomar i åldern tolv – 15 år. Sidan har uppdaterats så att den även inkluderar information för ungdomar i gymnasieålder, samt är under utbyggnad att inkludera hälsoinformation till fler grupper av friidrottare.

Innehållet på hälsoplattformen är baserat på aktuell idrottsmedicinsk forskning eller bäst gällande praktik och är framtagen med hjälp av experter och specialister inom de olika ämnesområdena.

Jenny Jacobsson
Redaktör

Redaktör: Jenny Jacobsson, legitimerad sjukgymnast. Medicinsk koordinator Svensk Friidrott. Medicine doktor, post doktor. Huvudsaklig forskningsinriktning är hälsa och prestation inom friidrott.

Referens:

Jenny Jacobsson, Joakim Ekberg, Toomas Timpka, Lena Haggren Råsberg, Marina Sjöberg, Dejan Mirkovic, Sverker Nilsson. Developing web-based health guidance for coaches and parents in child athletics (track and field): participatory action research study based on best scientific evidence and sports practice. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. July 2020;30:1248-1255.

 

Svensk friidrott