Välkommen till Svensk Friidrotts informationssida om hälsa & prestation inom friidrott för ungdomar!

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” (WHO 1948)

Sidan är riktad till tränare, aktiva och föräldrar och syftar till att ge vägledning om hur hälsa kan uppnås och ge råd om åtgärder om behov skulle uppstå. Innehållet på sidan är baserat på aktuell idrottsmedicinsk forskning  eller bästa gällande praktik och är framtagen med hjälp av experter och specialister inom de olika ämnesområdena.

Hemsidan har tagits fram inom ramen för ett forskningsprojekt KLUB (Kunskap om Långsiktig Utvecklande Barn och ungdomsfriidrott) i ett samarbete mellan Svensk Friidrott och Linköpings Universitet, Athletics Research Center. Forskningen har haft stöd från Centrum för Idrottsforskning (CIF) och Riksidrottsförbundet (RF).

Redaktör: Jenny Jacobsson, legitimerad sjukgymnast. Medicinsk koordinator Svensk Friidrott. Medicine doktor, post doktor. Huvudsaklig forskningsinriktning är hälsa och prestation inom friidrott.

Referens:

Jenny Jacobsson, Joakim Ekberg, Toomas Timpka, Lena Haggren Råsberg, Marina Sjöberg, Dejan Mirkovic, Sverker Nilsson. Developing web-based health guidance for coaches and parents in child athletics (track and field): participatory action research study based on best scientific evidence and sports practice. Accepted. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 2020.

 

Svensk friidrott