Vi lär oss kontinuerligt under hela livet och det kan ske på olika sätt. Den utbildningsform som vi kanske är mest vana vid är den som sker i skolan, i ett klassrum under ledning av en lärare, den formen av utbildning kallas formell. Informellt lärande är när vi tar ett eget initiativ för att lära oss om det som vi är nyfikna på inom ett område, ex något intresse, och det lärande sker vanligen på egen hand.

Icke-formellt lärande sker organiserat och är strukturerat men sker utanför skolan. Inom idrotten är lärandet ofta icke-formellt med ett mål som ex att förbättra en viss teknik eller lära sig en taktik. Att träna friidrott innebär, utöver att lära sig exempelvis tekniken i att stöta kula, även att lära sig att förstå vad som händer i kroppen när vi växer, vid träning, varför det är viktigt att sova etc.

Syftet med #lärdigmer är att ge förslag på ämnen att prata om och reflektera över som är relaterade till att träna friidrott. Det kan göras i träningsgruppen, föräldrar och barn och/eller på egen hand, dvs det är en form av icke-formellt lärande.

Målet med #lärdigmer är att initiera och öka kunskap om vad som krävs för att utvecklas som idrottare.

Studieplaner
Mer information & tips om utbildning

Skrift av:

Jenny Jacobsson, legitimerad sjukgymnast, postdoktor vid Linköpings Universitet och Per-Olof Hansson, universitetslektor Linköpings Universitet.

Referenser och läs mer:

Holt, NL (Editor). Positive Youth Development through sport. Routledge. 2016.

Schugurensky, D. (2006). “This is our school of citizenship”. Informal learning in local democracy. In Z, Bekerman, N. C, Burbules & D, Silberman-Keller (Eds.), Learning in places. The informal education reader (pp. 163-182). New York: Peter Lang.