”Barn och ungdomar ska kunna idrotta utan att riskera att kränkas på något vis.” Riksidrottsförbundet

Svensk Idrotts riktlinjer är tydliga: Idrott för barn och ungdomar ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter. Barnens Spelregler

Innehållsförteckning:

En trygg idrott för alla

Cirka 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige kommer någon gång under sin uppväxt i kontakt med en idrottsförening och det innebär möjligheter till en rolig och meningsfull fritidssysselsättning. Samtidigt har barn och ungdomar rätt till en trygg idrott med gemenskap, trygghet och glädje. Idrottsrörelsen har, tillsammans med de vuxna som involverar sig, ett ansvar för att så sker.

Kränkningar och övergrepp kan kännas främmande och avlägsna. Men de inträffar tyvärr. Det kan vara något som sker mellan vuxna och barn eller mellan barn och unga i verksamheten. Det kan vara planerat eller något som sker i stunden. Det kan vara kriminellt eller något så vardagligt som ett obehagligt uttryck. Oavsett så är det viktigt att förstå att det händer och att vi genom att höja vår egen medvetenhet kan bli bättre på att förebygga övertramp, se och förstå samt stötta barn och unga som mår eller riskerar att må dåligt.

Arbetsmaterialet Skapa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar (PDF) ger gott stöd till ert arbete.

Registerutdrag: Det finns ju tyvärr personer som har benägenhet att begå sexuella trakasserier och/eller sexuella övergrepp. Det finns också tecken på att dessa personer söker sig till verksamheter och situationer – som till exempel idrott – där de kan knyta kontakter med barn och ungdomar.

Lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn innebär att en förening har möjlighet att be den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring inom föreningens verksamhet om ett begränsat utdrag ur belastningsregistret – om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn upp till och med 18 år.

Läs mer på Riksidrottsförbundet – frågor och svar om registerutdrag.

Kontakta Svensk Friidrotts råd för Trygg Friidrott.

Riksidrottsförbundet har också två policys som vägleder:

Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten. (PDF)
Policy och vägledning mot sexuella övergrepp inom idrotten. (PDF)

För att få stöd i ert förebyggande arbete kan ni med fördel vända er till SISU Idrottsutbildarna. De har erfarenhet, verktyg och metoder för att göra ett arbete lustfyllt i din förening. Hitta kontakt till ditt närmaste distrikt här.

SISU idrottsutbildarna.

BRIS
Bris är en barnrättsorganisation. Vi arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.

Bris – telefonlinje för barn
Ring 116 111.
Gratis och anonymt för dig under 18 år.

Bris vuxentelefon om barn
077-150 50 50 Alla vardagar 9-12.
Till Bris vuxentelefon om barn kan du ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. Vi som svarar är erfarna kuratorer. Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman. Syftet är att du som vuxen ska få stöd, vägledning och information om hur du kan bidra till att förändra ett barns situation till det bättre. Självklart har vi ett tydligt fokus på barnets perspektiv och rättigheter i våra samtal.

Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal och du kan självklart vara anonym.

Öppettider
Måndag-Fredag 9.00-12.00
(Stängt helger och röda dagar).

Bris stödlinje för idrottsledare
077-440 00 42, alla vardagar 9-12.
Till Bris stödlinje för idrottsledare kan du ringa och prata om oro kring ett barn i din förening. Vi som svarar är erfarna kuratorer. Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman. Syftet är att du ska få stöd, vägledning och information om hur du kan bidra till att förändra ett barns situation till det bättre. Självklart har vi ett tydligt fokus på barnets perspektiv och rättigheter i våra samtal.

Stödlinjen är en del i ett gemensamt projekt mellan Riksidrottsförbundet och Bris, finansierat av Arvsfonden, för att stärka idrottsledare och tränare i att möta barn och unga i utsatta situationer. Ett extra fokus kommer att ligga på att ge stöd till de som möter barn med trauma eller erfarenhet av flykt.

Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal och du kan självklart vara anonym.

Öppettider
Måndag-fredag 9-12
(Stängt helger och röda dagar)

FRIENDS
Friends är en icke-vinstdrivande organisation
och vårt uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Referenser och läs mer:

Barnens Spelregler

Idrotten vill (RF PDF)

Vision och värdegrund, RF

Mountjoy M, Rhind DJ, Tiivas A, et al. Safeguarding the child athlete in sport: a review, a framework and recommendations for the IOC youth athlete development model. Br J Sports Med. 2015 Jul;49(13):883-6.

Mountjoy M, Rhind DJ, Tiivas A, et al. The IOC Consensus Statement: harassment and abuse (non-accidental violence) in sport. Br J Sports Med. 2016 Sep;50(17):1019-29.

Riksidrottsförbundet


Mobbing och kränkningar

Inom idrottsrörelsen ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad eller mobbad. Alla förbund och föreningar, i synnerhet de med barn- och ungdomsverksamhet, har ansvar att arbeta förebyggande.

Önskar ni stöd i ert arbete kring mobbing kontakta SISU idrottsutbildarna i ert distrikt, www.sisuidrottsutbildarna.se

BRIS
Bris är en barnrättsorganisation. Vi arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.

Bris – telefonlinje för barn
Ring 116 111.
Gratis och anonymt för dig under 18 år.

Bris vuxentelefon om barn
077-150 50 50 Alla vardagar 9-12.
Till Bris vuxentelefon om barn kan du ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. Vi som svarar är erfarna kuratorer. Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman. Syftet är att du som vuxen ska få stöd, vägledning och information om hur du kan bidra till att förändra ett barns situation till det bättre. Självklart har vi ett tydligt fokus på barnets perspektiv och rättigheter i våra samtal.

Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal och du kan självklart vara anonym.

Öppettider
Måndag-Fredag 9.00-12.00
(Stängt helger och röda dagar).

Bris stödlinje för idrottsledare
077-440 00 42 Alla vardagar 9-12.
Till Bris stödlinje för idrottsledare kan du ringa och prata om oro kring ett barn i din förening. Vi som svarar är erfarna kuratorer. Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman. Syftet är att du ska få stöd, vägledning och information om hur du kan bidra till att förändra ett barns situation till det bättre. Självklart har vi ett tydligt fokus på barnets perspektiv och rättigheter i våra samtal.

Stödlinjen är en del i ett gemensamt projekt mellan Riksidrottsförbundet och Bris, finansierat av Arvsfonden, för att stärka idrottsledare och tränare i att möta barn och unga i utsatta situationer. Ett extra fokus kommer att ligga på att ge stöd till de som möter barn med trauma eller erfarenhet av flykt.

Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal och du kan självklart vara anonym.

Öppettider
Måndag-fredag 9-12
(Stängt helger och röda dagar)

Referens och läs mer:

Riksidrottsförbundet


Sexuella övergrepp

Barn och ungdomar blir sedda och hörda av vuxna ledare inom idrotten. Det är positivt, men samtidigt finns det en risk att personer som är kapabla att begå övergrepp söker sig till idrottsrörelsen. Få verksamheter har en sådan hög grad av vuxennärvaro som idrotten. Vi ska värna om goda relationer mellan barn, ungdomar och vuxna. Men vi vet också att det finns personer som har benägenhet att begå sexuella trakasserier och/eller sexuella övergrepp. Det finns också tecken på att dessa personer söker sig till verksamheter och situationer där de kan knyta kontakter med barn och ungdomar. Idrotten är en sådan och givetvis är alla former av övergrepp helt oacceptabla inom all idrottslig verksamhet.

Vuxna företrädare har ett stort ansvar för att säkerställa att idrottsmiljön är så trygg som det bara går. Att det ska hända i just er förening känns otänkbart och orealistiskt. De flesta tänker så. Och ändå händer det.

Se information hos Riksidrottsförbundet (RF):

Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten. (RF)

Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten. (RF hemsida)

Om något hänt eller om du har misstanke råder vi dig att läsa här. (RF hemsida)

Värdegrundsprojektet Svensk Idrott – världens bästa.

BRIS Vuxentelefon är 077-150 50 50

Om något allvarligt inträffat

När och om något händer i din förening eller i ditt förbund – eller om du misstänker att något händer – är det oerhört viktigt att agera. Och det är mycket betydelsefullt att agera snabbt. Beroende på händelsens art finns olika lämpliga lösningar. Är det ett barn som farit illa är det otroligt viktigt att barnet skyddas och att det är barnets berättelse eller din misstanke om att barnet farit illa som är det primära.

Vid en allvarlig förseelse råder vi er att söka stöd.

Hitta rätt om värdegrunden bryts

Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända sig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.

Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF).

Det går även att ta kontakt med något av RF/SISU:s 19 distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan och utreda ärenden. Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.

De sakkunniga, som finns i varje av RF:s 19 distrikt och på central nivå, för barn- och ungdomsidrott finns till för er. De kan vägleda er och även hjälpa er att lägga upp en plan för åtgärder. De sakkunniga är utbildade för att kunna ge er bästa tänkbara stöd. En nära kontakt med samhällets övriga instanser finns på de allra flesta ställen. RF har också en speciell samverkan med Bris.

Referens: Riksidrottsförbundet Trygg Idrott

Det finns också andra aktörer som kan vara aktuella att ta kontakt med:

  • Bris stödlinje för barn når du på telefonnumret 116 111.
  • Bris vuxentelefon når du på telefonnumret 0771 50 50 50, som är öppet vardagar mellan klockan 09.00 och 12.00.
  • Polisen når du på telefonnumret 114 14. Vid akuta ärenden ringer du självklart 112.
  • Socialtjänsten når du via din kommun.

Orosanmälan

Om du har misstankar om att ett barn far illa i idrottsverksamheten eller någon annanstans rekommenderas du att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Även om idrottsledare – till skillnad från socialtjänst, lärare och poliser – inte har skyldighet att anmäla är det givetvis önskvärt att vi tar vårt ansvar och sätter ett barns trygghet i första rummet.

Vill du veta mer om orosanmälan kan du med fördel besöka Bris hemsida.

Referens: Riksidrottsförbundet