Innehållet på Frisk.Friidrott är baserat på aktuell vetenskaplig evidens, beprövad erfarenhet eller bästa gällande praktik och har tagits fram i en arbetsgrupp bestående av forskare och praktiker involverade inom Svensk Friidrott.

Medarbetare

Jenny Jacobsson, leg sjukgymnast, Phd. Medicinsk koordinator Svensk Friidrott.

Legitimerad sjukgymnast, medicine doktor. Postdoktor vid Athletics Research Center (ARC), Linköpings Universitet och ingår i Internationella Friidrottsförbundets (IAAF) forskningsgrupp kring hälsa. Förbundskompetent sjukgymnast.

Forskningsområden är barn & ungdom och vuxen elit, med syftet att få en ökad förståelse och kunskap om idrottares hälsa för att kunna förebygga eventuell ohälsa. Jenny har varit involverad i Svensk Friidrott i mer än 20 år som förbundssjukgymnast och har även genomgått Svensk Friidrotts barn- och ungdomstränarutbildningar och har en bakgrund som ungdomstränare i friidrott. Arbetar kliniskt i Stockholm.

E-post: jenny.jacobsson@liu.se

Publikationer Jenny Jacobsson

Sverker Nilsson, leg läkare, specialist allmänmedicin, PhD

Specialist allmänmedicin. Medicine doktor. Förbundskompetent idrottsläkare. Ordf medicinska kommittén svenska friidrottsförbundet. Medlem i medicinska kommittén svenska fotbollsförbundet. Medlem i RF:s antidopingkommission.

Arbetar kliniskt och är chef för Neptunuskliniken i Varberg. Förbundsläkare friidrott och klubbläkare Falkenbergs FF.

Publikationer Sverker Nilsson

Marina Sjöberg, Leg dietist, MSc

Idrottspedagog, beteendevetare & legitimerad dietist. Marina har jobbat som klinisk dietist under några år på bl.a. Karolinska sjukhuset i Solna samt inom idrottsnutrition och idrottsmedicin och är sedan ca 15 år Svensk Friidrotts förbundsdietist.

Marina undervisar bland annat på Karlstads Universitet, Idrottsgymnasier och Molkoms folkhögskola samt utbildar landslagstränare/ledare inom idrotter såsom längd, alpint, friidrott och hästsport. Marina finns i Karlstad och tar även emot kunder/patienter såväl privat som från företagshälsovård och sjukvård.

E-post: marinasjoberg@telia.com

Publikationer Marina Sjöberg

Lena Haggren Råsberg, Leg läkare, barnortoped, överläkare Astrid Lindgrens Sjukhus. Förbundsläkare Svensk Friidrott.

Legitimerad läkare,specialist inom ortopedisk kirurg och barnortopedi. Genomgått högskolestudier på Karolinska Institutet. inom gånganalys och biomekanik , idrottsmedicin samt administrering av botuliniumtoxin hos barn med spasticitet.

Genomgått Svensk Friidrotts tränarutbildningar för barn mellan 7-10 år + 11-14 år samt tränarutbildning inom medel-och långdistanslöpning . Medförfattare till boken *Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi*. Lena har varit involverad i Svensk Friidrott i mer än 20 år som förbundsläkare. Arbetar kliniskt som överläkare på Barnortopeden, Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm.

Publikationer Lena Haggren Råsberg

Joakim Ekberg, PhD, MSc. Folkhälsovetare på Region Östergötland med särskilt fokus på psykisk hälsa och e-hälsa. Idrottsforskningsintresse för psykosociala bestämningsfaktorer för skador inom individuell idrott, särskilt bland ungdomar.

Publikationer Joakim Ekberg

Dejan Mirkovic, utbildad naprapat men sedan många år mestadels verksam som friidrottstränare där han jobbar med aktiva från  ungdom till senior på både nationell som internationell nivå. Han har också varit utbildningsansvarig på Stockholms Friidrottsförbund, anlitad som föreläsare på SISU samt ansvarig för RIG/NIU verksamheten på Svenska Friidrottsförbundet. Utöver tränarskapet jobbar Dejan idag även med SOK som Svenska Friidrottsförbundets ansvarig för projektet Talang 2022.

Publikationer Dejan Mirkovic

Tommy Eriksson, utbildad naprapat med lång yrkeserfarenhet bland annat från att ha arbetat med fyra större landslag i Sverige; fotboll, längdskidor, tennis och friidrott.

Tommy är en mycket uppskattad utbildare av sjukgymnaster, tränare, läkare och andra yrkesgrupper inom området tejpning. Känd under smeknamnet Tommy Tejp. Är ansvarig terapeut för Svenska Friidrottslandslaget.

E-post: tommy.tejp@hotmail.com

Mobil: 0706-30 40 70

Publikationer Tommy Eriksson

Bilder

Bilder: Ryno Quantz , Deca Text&Bild, och Jenny Jacobsson
Clipart: Presentermedia
Illustrationer: Carin Carlsson, Ritbolaget
Infographics: idé och design Jenny Jacobsson (inspiration YLMsportscience)

Instruktionsvideos

Tejpning: Tommy Eriksson

Akut omhändertagande: Jenny Jacobsson och Dejan Mirkovic

Faktakontroll

Medicinska kommittén Svensk Friidrott
Athletics Research Center, Linköpings Universitet

Extern granskning enl referens nedan

Översättning

Richard Thompson, leg fysioterapeut, MSc. Athletics Research Center, Linköpings Universitet.

Hemsida

Mariehill Reklamproduktion, Jonas Andersson

Referens

Jenny Jacobsson, Joakim Ekberg, Toomas Timpka, Lena Haggren Råsberg, Marina Sjöberg, Dejan Mirkovic, Sverker Nilsson. Developing web-based health guidance for coaches and parents in child athletics (track and field): participatory action research study based on best scientific evidence and sports practice. Accepted. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 2020.