“Idrott engagerar och är en viktig del i många barn och ungdomars liv och allt idrottande ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv vilket innebär att den ska utgå ifrån barns egna behov och intressen. I Sverige kommer nästan 90 procent av alla barn och ungdomar någon gång komma i kontakt med en idrottsförening. Och det är bra för att ges möjlighet att hitta sin form av aktivitet som man tycker är rolig.” Riksidrottsförbundet (RF)

Att röra på sig är viktigt! För att vi ska må bra, ha kul och kunna utvecklas i vår idrott. Träning är generellt hälsosamt men kan tyvärr också skapa ohälsa som exempelvis skador, stress och ätstörning. Det gäller såväl vuxna som unga idrottare. Det finns dock viktiga skillnader mellan vuxna och barn och ungdomars orsaker till skador och i hur dessa ska handläggas och behandlas (Mountjoy et al 2015). Läs mer under ex träning kring pubertet samt vanliga skador inom friidrott.

Referenser och tips för mer läsning:

RF´s information om Barnkonventionen

Barnens Spelregler
Barnrättsperspektivet
Idrott en del av uppväxten, RF
Idrotten vill (pdf) (RF)

Barnensidrott Blogg, Stockholms Idrottsförbund

Jenny Jacobsson, Joakim Ekberg, Toomas Timpka, Lena Haggren Råsberg, Marina Sjöberg, Dejan Mirkovic, Sverker Nilsson. Developing web-based health guidance for coaches and parents in child athletics (track and field): participatory action research study based on best scientific evidence and sports practice. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. July 2020;30:1248-1255.

Mountjoy M, Rhind DJ, Tiivas A, et al. Safeguarding the child athlete in sport: a review, a framework and recommendations for the IOC youth athlete development model. Br J Sports Med. 2015 Jul;49(13):883-6.

Östberg Klas och Östberg Tobias. Barnidrott – ingen lek. Idrottsförlaget. 2014.