Träning kring Pubertet

Innehållsförteckning: Tillväxtspurt Vad ska du tänka på när du tränar växande ungdomar Puberteten är den period då kroppen går från barn till vuxen och brukar starta i åldern tio till 13 år. Men det kan variera mycket. En del kommer in i puberteten tidigare och för några dröjer det … Läs mer om Träning kring Pubertet

Om smärta och skador

Innehållsförteckning: Skadetyper Om smärta Vad händer i kroppen vid en skada? Skadetyper Skador inom idrott delas in i att antingen vara relaterade till överbelastning eller till trauma. Överbelastningsskador kan uppkomma smygande eller uppstå plötsligt (akut), som exempelvis en … Läs mer om Om smärta och skador

Kost & Sömn (Återhämtning)

Innehållsförteckning: Kost Sömn Bra och enkla recept för friidrottaren (pdf) Nestlespelenhäftet (pdf) - näringslära för barn För att kunna prestera är det mycket viktigt att förstå vad en bra återhämtning innebär! Återhämtning kan se olika ut, här berörs två områden: kost och … Läs mer om Kost & Sömn (Återhämtning)

Undvika skador och ohälsa

Innehållsförteckning: Hållbart friidrottande Orsaker till skador Förebygga skador Screening Idrott och rörelse är viktigt för att vi ska må bra och hålla oss friska, men tyvärr kan ohälsa relaterat till idrott förekomma. Hållbart friidrottande Träning bygger på grunden att … Läs mer om Undvika skador och ohälsa

Vanliga skador inom friidrott

Innehållsförteckning: Höft Lår Knä Underben/häl/fot Rygg Här är information om vanliga skador inom friidrott. Viktigt att notera vilken ålder som friidrottaren har då smärta i ett område kan bero på olika orsaker ex ungdomar mellan tio och 19 år kan uppleva smärta/skada som beror … Läs mer om Vanliga skador inom friidrott

Sjukdomar

  Här finns information om de vanligaste sjukdomarna bland ungdomar och hur de bör handläggas. Vid mer specifika frågeställningar rekommenderar vi att ni kontaktar er husläkare. Undvik smittspridning För att inte spridda smitta är det viktigt att följa dessa rekommendationer: Tvätta … Läs mer om Sjukdomar

Om Rehabilitering

Innehållsförteckning: Rehabilitering Återgång till idrott efter skada Rehabiliteringens olika faser Rehabilitering (sekundär prevention) Förutom primär prevention så är sekundär prevention, det vill säga bra rehabilitering och säker återgång till idrott, ett av de viktigaste områdena … Läs mer om Om Rehabilitering

Psykisk ohälsa

Innehållsförteckning: Idrott och psykisk ohälsa Att må dåligt Stöd och hjälp att få Råd i Coronatider Träning och fysisk aktivitet är något som vi alla behöver i våra liv, och så länge det är lustfyllt och lagom utmanande är allt frid och fröjd. Ibland kan träning som upplevs rolig … Läs mer om Psykisk ohälsa

Akut omhändertagande

Innehållsförteckning: Behandling vid akuta skador Hur gör vi vid en akut friidrottsskada? Olyckor Behandling vid akuta (plötsliga) skador  Inom friidrott är de två mest förekommande skadorna för akut omhändertagande – fotledsstukningar och bristningar i muskeln på lårets baksida. Vid … Läs mer om Akut omhändertagande

Trygg idrott

”Barn och ungdomar ska kunna idrotta utan att riskera att kränkas på något vis." Riksidrottsförbundet Svensk Idrotts riktlinjer är tydliga: Idrott för barn och ungdomar ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter. Barnens … Läs mer om Trygg idrott