Funktionsanalys kastDet finns ett antal olika faktorer som påverkar prestationsförmåga och prestationsutveckling i kast:

  • Träningsplanering – modulering av volym och intensitet. Brister i träningsplanering kan orsaka skador i kastgrenar. Det finns ingen forskning som bevisar skonsammaste och mest framgångsrika träningsplaneringen, däremot finns det en hel del erfarenhetsbaserat.
  • Fysisk status – inbegriper mycket. Exempel: Allmän och speciell styrka, rörlighet, uthållighet, etc. Det finns inga vetenskapliga studier på krav på fysisk status i kastgrenar.
  • Teknik – kastteknik, lyftteknik etc. Kastteknik studerar vi genom biomekaniska tester. Erfarenhetsmässigt finns det tekniker/stilar som är skonsammare för kroppen och det finns de som sliter mer men det är inte belagt i vetenskapliga studier.En funktionsanalys bör utgå ifrån den kravprofil som idrotten har, dvs vara idrottsspecifik. Funktionsanalysen för kast har utvecklats av Kari Kiviniemi och Anders Axlid vid prestationscentret (PC) för kast i Växjö. Syftet med funktionsanalysen är att hos aktiva hitta eventuella obalanser, styrkebrister, rörlighetsinskränkningar etc som, erfarenhetsmässigt och med stöd i litteraturen, kan innebära lägre prestationsförmåga och möjlig risk för skada. Funktionsanalysen är således baserad på bästa praktiska och kliniska erfarenhet samt tillgänglig litteratur.

Övningar (video)

Klicka här för att se videoklipp med övningar som kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare.

Vid frågor kontakta Anders Axlid, grengruppschef kast, Prestationscentrum (PC) Växjö.
Epost: anders.axlid@friidrott.se

Filmer Copyright © · Svensk Friidrott · PC Kast