Hämta Infographic träningsplanering (pdf)

 

PLANERA TRÄNING

Gör ofta tränaren men det är även viktigt att den unga idrottaren (och föräldern) förstår varför vissa saker tränas en period och varför vissa saker inte tränas.  Den som är ung och växer ska träna andra saker jämfört med exempelvis äldre friidrottare. Dessa har tränat under många år och byggt upp kroppen och stärkt dess skelett och senor så att dessa ska klara höga belastningar. Som exempel kan belastningar vid ett höjdhopp vara 5-8 gånger kroppsvikten. Det unga växande skelettet är inte redo för den sortens upprepade, ensidiga belastningar utan det är viktigt att variera innehållet i träningen (speciellt under tillväxtspurten) .

Att diskutera och reflektera över i gruppen;

Varför behövs en långsiktig planering för träning?

Vad händer i kroppen när vi tränar? (se gärna belastningskurvor under Träningsplanering)

Vad är vi i för period av träning just nu? Vilken del av säsong och vad tränar vi då?

Förslag på läxor;

Be den unga aktiva att planera sin egen tävlingssäsong (när det är dax för det). Hur många tävlingar kommer det bli totalt? Hur många grenar per tävling? Finns det något i planen som det behöver tas hänsyn till (exempelvis tidigare skador).

Låt de unga aktiva själva, i mindre grupper, skriva ett eget träningsprogram för en till två veckors träning som ni sedan tränar efter. Diskutera om något saknas som kanske skulle vara med? Har hänsyn tagits till säsong?

Ladda ner Infographics:
KLUB_Infographic_träningsplanering (pdf)

Läs även:
Träningsplanering
#läramer

Skrift av: Jenny Jacobsson, legitimerad sjukgymnast, postdoktor Linköpings Universitet och Dejan Mirkovic, elittränare i sprint, häck och mångkamp, Svensk Friidrott.

Referenser:

Svensk Friidrott. Grundträning I friidrott 10-14 år. SISU idrottsböcker. 2013

Friidrottens Allmänna Träningslära. SISU idrottsböcker. 2017.