P R I C E 

När en skada inträffar akut (plötsligt) är ett snabbt omhändertagande av skadan det som minskar konsekvenser av skadan (det vill säga blödning och svullnad) och gör att rehabilitering kommer igång tidigare och att idrottaren är snabbare tillbaka i träning. Vanliga skador i friidrott som inträffar plötsligt är bristningar i baksida lår och fotledsstukningar.

Öva gärna på PRICE i gruppen, dels för att den aktive ska kunna hjälpa sig själv dels för att kunna hjälpa andra om en akut skada skulle inträffa. Det är även viktigt att tränare och föräldrar lär sig ett snabbt omhändertagande!

 

Diskutera vad de olika delarna av PRICE innebär och vad som är viktigt!

Se instruktionsvideo på akut omhändertagande.

Protect – skydda det skadade området så att skadan inte blir värre

Rest – vila för att minimera blodcirkulation och fortsatt blödning

Ice – kyla för smärtlindring (ispåse för att ge tryck!)

Compress – tryck för att stoppa blödning! Detta är det viktigaste att göra direkt!

Elevate – högläge av skadad kroppsdel för att minska blödning

 

Ta reda på;

Finns det förbandsväska, kryckor, hjärtstartare, bår etc på er idrottsanläggning? Var isåfall?

Vad händer i kroppen vid skada?

Akut omhändertagande

Skrift av: Jenny Jacobsson, legitimerad sjukgymnast, postdoktor Linköpings Universitet och Dejan Mirkovic, elittränare i sprint, häck och mångkamp, Svensk Friidrott.

Referenser:

Peterson L, Renström P. Skador inom idrotten: prevention, behandling och rehabilitering. Columbus förlag. 2017.

Thomeé R, Swärd L, Karlsson J. Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering. SISU Idrottsböcker. 2011.