Hämta Infographic smärtskattning (pdf)

 

HANTERA SMÄRTA

Smärta är komplext och upplevelsen av smärta är alltid subjektiv och det är en anledning till att det därför inte går att jämföra en smärtmätning mellan individer, vi har alla olika nivåer på våra smärttrösklar. Att mäta/skatta smärta kan upplevas som svårt men det är ett sätt att lära sig förstå hur kroppen reagerar på olika belastningar i träning.

Vid rehabilitering använder sjukgymnasten /fysioterapeuten ofta en skala för att få information om eventuell smärta, Visuell Analog Skala (VAS). Skalan är en 10 cm linje där 0 är lika med ingen upplevd smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. Att uppleva viss smärta på nivå 0-2 anses ok, om smärtan ligger på nivå 3-5 bör man vara uppmärksam och smärta som överstiger 5 bör undvikas.

Skalan går även att använda i träningsgruppen som ett redskap för att hjälpa ungdomar att lära sig tolka sina egna upplevelser av smärta och relatera det till träning (Skillington 2017). Det kan exempelvis vara någon som har en ”känning” i ett knä under träning, be hen skatta eventuell smärta under träningen och sedan fråga vid nästa träningstillfälle hur det kändes dagen efter. Även i träning bör upplevd smärta (”känning”) som skattas ligga mellan 0-2 anses som ok och mellan 3-5 anses som acceptabel men den bör inte överstiga 5.

Att diskutera, förslag;

Hur började smärtan (känningen)? Kom den plötsligt? Kom den smygande?

Kan det vara träningsvärk? Vad skiljer träningsvärk från en ”känning”?

Var sitter smärtan? Vilken kroppsdel? Kan det vara ett första tecken på en överbelastning? Sitter ”känningen” i ett sk tillväxtområde?

Att lära sig att förstå kroppens signaler och stoppa belastningar i tid kan minska risken för att få en skada som gör att man som idrottare blir borta från friidrotten en längre tid!

Ladda ner Infographics:
KLUB_Smärtskattning  (PDF)

Läs även:
#läramer
Smärta

Skrift av: Jenny Jacobsson, legitimerad sjukgymnast, postdoktor Linköpings Universitet

Referenser:

Silbernagel KG, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J. Continued sports activity, using a pain-monitoring model, during rehabilitation in patients with Achilles tendinopathy: a randomized controlled study. Am J Sports Med. 2007 Jun;35(6):897-906.

Skillington SA, Brophy RH, Wright RW, Smith MV. Effect of Pitching Consecutive Days in Youth Fast-Pitch Softball Tournaments on Objective Shoulder Strength and Subjective Shoulder Symptoms. Am J Sports Med. 2017 May;45(6):1413-1419.

Thomeé R. A comprehensive treatment approach for patellofemoral pain syndrome in young women. Phys Ther. 1997 Dec;77(12):1690-703.