Åtgärdsfilmer med beskrivning
Följande övningar kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Test 1 Rycksittande

1A Rörlighet fotled
Syfte: Öka rörligheten i fotleden i uppåtvinkling av foten.
Tänk på: att det ska strama runt fotleden , håll kontakt med hela foten mot underlaget, lägg på extra tyngd via armarna.
Repetitioner: 2-4 set x 6-10 reps.


1B Rörlighet fotled
Syfte: Öka rörligheten i fotleden i uppåtvinkling.
Tänk på: att lägga över tyngden mer på ena benet och att det ska strama runt fotleden, håll kontakt med hela foten mot golvet.
Repetitioner: 2-4 set x 6-10 reps öka graden av töjning genom att lägga en vikt på låret.


1C Rörlighet höftled
Syfte: Öka rörligheten i höftleden för att möjliggöra huksittande.
Tänk på: att föra tyngdpunkten framåt i olika riktningar med upprätt hållning.
Repetitioner: 2-4 set x 6-10 reps.


1D Rörlighet i bröstrygg och skuldror
Syfte: Öka rörligheten av bröstrygg i bakåtböjning och skuldror i uppsträckning.
Tänk på: att ha kontakt med väggen med rumpa-rygg-skuldror genom hela rörelsen.
Repetitioner: 2-4 set x 6-10 reps.


Produktionsteam: Anders Rydén, Anders Axlid och Kari Kiviniemi.

Vid frågor kontakta Anders Axlid, grengruppschef kast, Prestationscentrum (PC) Växjö. E-post: anders.axlid@friidrott.se

Filmer Copyright © 2020 · Svensk Friidrott · PC Kast