Åtgärdsfilmer med beskrivning
Följande övningar kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Test 2 Rörlighet i axlar (ryggliggande)

2A Rörlighet baksida axel
Syfte: Öka rörligheten i inåtrotation av axeln.
Tänk på: att ligga på och fixera skulderbladet och hålla 90 grader i axel och armbåge.
Repetitioner: 2-5 reps x 15-30 sek spänn-slappna av-töj.


2B Rörlighet baksida axel
Syfte: Öka rörligheten i inåtrotation av axeln.
Tänk på: att ligga på och fixera skulderbladet, hålla om armbågen och föra armen uppåt från golvet.
Repetitioner: 2-5 reps x 15-30 sek spänn-slappna av-töj.


2C Stabilitet axlar och skuldror
Syfte: Stabilitet i axlar och skulderled.
Tänkt på: att stabilisera skulderbladen och att variera svårighetsgraden med ändrad lutningsvinkeln.
Repetitioner: 3-4 set x 6-10 reps.


2D Stabilitet och styrka axlar-skuldror
Syfte: Stabilitet och styrka i axlar och skulderled.
Tänkt på: att stabilisera skulderbladen och att variera svårighetsgraden med ändrad lutningsvinkel.
Repetitioner: 3-4 set x 6-10 reps.


2E Stabilitet axel och skuldra
Syfte: Stabilitet i axel och skuldra.
Tänk på: att stabilisera skulderbladet, aktivera rörelsen från axeln och handleden, studsa mellan kl. 3-12, byt arm och mellan kl. 12-9 om kl. 12 är rakt upp. Använd basketboll eller max 1 kg medicinboll.
Repetitioner 2-3 set x 20-40.


Produktionsteam: Anders Rydén, Anders Axlid och Kari Kiviniemi.

Vid frågor kontakta Anders Axlid, grengruppschef kast, Prestationscentrum (PC) Växjö. Epost: anders.axlid@friidrott.se

Filmer Copyright © 2020 · Svensk Friidrott · PC Kast