Åtgärdsfilmer med beskrivning
Följande övningar kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Test 14 Motorisk kontroll knä – nedhopp med rotation

14A Motorisk kontroll av knä-fot stabilitet
Syfte: Motorisk kontroll av knä och fot stabilitet.
Tänk på: att knät skall hela tiden befinna sig i en rak linje rakt ovanför tå nr2 dvs tå bredvid stortån.
Repetitioner: 2-3 set x 8-12 reps.


14B Motorisk kontroll av knä-fot stabilitet
Syfte: Motorisk kontroll av knä och fot stabilitet.
Tänk på: att knät skall hela tiden befinna sig i en rak linje rakt ovanför tå nr2 dvs tå bredvid stortån Sätt ej ned foten på det benet som är i rörelse, sträva efter att nå så långt du kan med bibehållen kontroll av knä-fot linje.
Repetitioner: 2-4 set x 8 reps öka svårighetsgraden genom att stå på en balanskudde.


14C Motorisk kontroll av knä-fot stabilitet
Syfte: Motorisk kontroll av knä och fot stabilitet.
Tänk på: att knät skall hela tiden befinna sig i en rak linje rakt ovanför tå nr2 dvs tå bredvid stortån när du landar.
Repetitioner: 2-3 set x 8-12 reps.


Produktionsteam: Anders Rydén, Anders Axlid och Kari Kiviniemi.

Vid frågor kontakta Anders Axlid, grengruppschef kast, Prestationscentrum (PC) Växjö. E-post: anders.axlid@friidrott.se

Filmer Copyright © 2020 · Svensk Friidrott · PC Kast