Åtgärdsfilmer med beskrivning
Följande övningar kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Test 8 Ryggliggande bålstabilitet på boll med rotation

8A Motorisk kontroll höft med rotation av bål
Syfte: Motorisk kontroll med differentiering av stabilisering bäcken och samtidig rotation av bål.
Tänk på: att hålla bäckenet i vågrätt position, rotera bålen bara så långt som du kan bibehålla bäckenet i våg, tänk att ”dra in axeln under dig” när du roterar bålen, svanka ej i ländryggen.
Repetitioner: 2-3 set x 5-10 reps.


8B Motorisk kontroll höft med rotation av bål
Syfte: Motorisk kontroll med differentiering av stabilisering bäcken och samtidig rotation av bål.
Tänk på: att bäckenet pekar rakt fram hela tiden under rörelsen, stabilisera bålen.
Repetitioner: 2-3 set x 5-10 reps x 2-10 kg.


Produktionsteam: Anders Rydén, Anders Axlid och Kari Kiviniemi.

Vid frågor kontakta Anders Axlid, grengruppschef kast, Prestationscentrum (PC) Växjö. E-post: anders.axlid@friidrott.se

Filmer Copyright © 2020 · Svensk Friidrott · PC Kast