Åtgärdsfilmer med beskrivning
Följande övningar kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Test 13 Ryggliggande styrka i höft abduktion-adduktion

13A Styrka av ljumskmuskulaturen
Syfte: Styrka excentrisk av ljumskmuskulaturen.
Tänk på: att stabilisera ryggen, svanka ej, släpp ned benet i lite olika riktningar mellan kl. 8-6 och 6-4 om kl. 6 är rakt ned och kl. 12 rakt upp mot huvudet.
Repetitioner: 2-3 set x 5-10 reps.


13B Styrka av ljumskmuskulaturen
Syfte: Styrka koncentrisk och excentrisk av ljumskmuskulaturen.
Tänk på: att stabilisera bålen och att lyfta och sänka dig i kontrollerad hastighet.
Repetitioner: 2-3 set x 5-10 reps minska belastningen genom att hålla om knät.


13C Styrka höftmuskulaturen utsidan
Syfte: Styrka av höftens utsida.
Tänk på: att stabilisera bålen och att hålla kroppen i en rak linje.
Repetitioner: 2-3 set x 5-10 reps.


Produktionsteam: Anders Rydén, Anders Axlid och Kari Kiviniemi.

Vid frågor kontakta Anders Axlid, grengruppschef kast, Prestationscentrum (PC) Växjö. E-post: anders.axlid@friidrott.se

Filmer Copyright © 2020 · Svensk Friidrott · PC Kas