Åtgärdsfilmer med beskrivning
Följande övningar kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Test 4 Styrka axlar utåtrotation

4 A Styrka baksida axel
Syfte: Styrka koncentriskt av baksida axel.
Tänk på: att stabilisera skulderbladet, hålla armbågen intill kroppen.
Repetitioner: 2-4 set x 8-15 reps.


4B Styrka baksida axel
Syfte: Styrka koncentrisk av baksida axel.
Tänk på: att hålla ned skuldran, håll armbågen i linje med kroppen och i axelhöjd hela tiden.
Repetitioner 2-4 set x 10-20 reps.


4C Styrka baksida axel
Syfte: Styrka excentrisk av baksida axel.
Tänk på: att hålla 90 graders vinkel i axel och armbåge, hålla ned axel och skuldra mot golvet.
Repetitioner: 2-4 set x 5-10 reps.


4D Styrka skulderblad
Syfte: Styrka av skulderbladsmuskulatur.
Tänk på: att arbeta med musklerna mellan skulderbladen genom att dra ihop skulderbladen. Gummiband och TRX kan användas. Stabilisera bålen, svanka ej.
Repetitioner: 2-4 set x 9-15 reps.


4E Styrka baksida axel och skuldra
Syfte: Styrka explosiv baksida axel och skuldra.
Tänk på: att starta kastet vid sidan av motsatt ben, släppa bollen i linje med kroppen, använd powerball, kettlebell eller en kastboll.
Repetitioner: 2-4 set x 5-10 reps x 1-4kg.


Produktionsteam: Anders Rydén, Anders Axlid och Kari Kiviniemi.

Vid frågor kontakta Anders Axlid, grengruppschef kast, Prestationscentrum (PC) Växjö. Epost: anders.axlid@friidrott.se

Filmer Copyright © 2020 · Svensk Friidrott · PC Kast