Åtgärdsfilmer med beskrivning
Följande övningar kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Test 6 Rörlighet bröstrygg (flexion/extension)

6A Rörlighet bröstrygg
Syfte: Rörlighet bröstrygg i bakåtböjning.
Tänk på: att placera hälarna nära rumpan alternativt ena benet i kors över det andra för att hålla svanken plant mot golvet. Variera placeringen av rullen på olika nivåer av bröstryggen.
Repetitioner: 2-4 set x 10-20 reps öka kraften i mobiliseringen genom att sträcka upp armarna.


6B Rörlighet skuldror och bröstrygg samt styrka skuldror
Syfte: Öka rörlighet i skuldror och bröstrygg.
Tänk på: att trycka bröstet mot väggen och trycka händerna mot golvet, stabilisera bålen.
Repetitioner: 2-3 set x 4-8 reps öka svårighetsgrad genom att flytta händerna längre ut från väggen.


6C Rörlighet skuldror och bröstrygg
Syfte: Rörlighet i skuldror och bröstrygg.
Tänk på: att trycka bröstet framåt i blickens riktning och stabilisera bålen.
Repetitioner: 2-3 set x 2-5 reps.


6D Rörlighet skuldror och bröstrygg
Syfte: Rörlighet i skuldror och bröstrygg.
Tänk på: att trycka bröstet framåt i blickens riktning och stabilisera bålen.
Repetitioner: 2-3 set x 2-5 reps.

Produktionsteam: Anders Rydén, Anders Axlid och Kari Kiviniemi.

Vid frågor kontakta Anders Axlid, grengruppschef kast, Prestationscentrum (PC) Växjö. Epost: anders.axlid@friidrott.se

Filmer Copyright © 2020 · Svensk Friidrott · PC Kast