Åtgärdsfilmer med beskrivning
Följande övningar kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Test 9 Ryggliggande höftstabilitet på bänk – enbent hipthrust

9A Motorisk kontroll höft med sträckning av höft
Syfte: Motorisk kontroll med differentiering av stabilisering bäcken och samtidig höftsträckning.
Tänk på: att bibehålla bäckenet i vågrätt position och att inte svanka i ländryggen.
Repetitioner: 2-3 set x 5-10 reps.


9B Motorisk kontroll höft med sträckning av höft
Syfte: Motorisk kontroll med differentiering av stabilisering bäcken och samtidig höftsträckning.
Tänk på: att bibehålla bäckenet i vågrätt position och att inte svanka i ländryggen, håll vikten i motsatt hand till benet du står på.
Repetitioner: 2-3 set x 5-10 reps x 2-15kg.


Produktionsteam: Anders Rydén, Anders Axlid och Kari Kiviniemi.

Vid frågor kontakta Anders Axlid, grengruppschef kast, Prestationscentrum (PC) Växjö. E-post: anders.axlid@friidrott.se

Filmer Copyright © 2020 · Svensk Friidrott · PC Kast