Åtgärdsfilmer med beskrivning
Följande övningar kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Test 7 Rörlighet bröstrygg (rotation)

7A Rörlighet bröstrygg
Syfte: Öka rörligheten i rotation av bröstryggen.
Tänk på: att låret har 90 graders vinkel mot bålen, bibehåll knät i golvet, försök nå långt bak.
Repetitioner: 2-3 set x 10-15 reps öka graden av töjning genom att räta ut den övre armen.


7B Rörlighet bröstrygg
Syfte: Öka rörligheten i rotation av bröstryggen.
Tänk på: att vrida med huvudet och blicken i rotationen och kontrollerad hastighet på rörelsen.
Repetitioner: 2-3  set x 5-15 reps x 2-5kg.


7C Rörlighet bröstrygg
Syfte: Öka rörligheten i rotation av bröstryggen.
Tänk på: att vrida med huvudet och blicken i rotationen, bibehåll kontakten mellan låret och väggen.
Repetitioner: 2-3  set x 10-20 reps.

Produktionsteam: Anders Rydén, Anders Axlid och Kari Kiviniemi.

Vid frågor kontakta Anders Axlid, grengruppschef kast, Prestationscentrum (PC) Växjö. Epost: anders.axlid@friidrott.se

Filmer Copyright © 2020 · Svensk Friidrott · PC Kast