Åtgärdsfilmer med beskrivning
Följande övningar kan användas efter genomgången funktionsanalys för kastare där brister i fysik hittats. Fysioterapeuter utbildade i Prestationscentrum Kasts ”Funktionsanalys i kast” sammanställer vilka övningar som rekommenderas.

Test 10 Ryggliggande bålstabilitet på bänk – kontroll av lumbal extension

10A Stabilisering och styrka av bålstabiliserande muskler
Syfte: Motorisk kontroll och styrka av bålstabiliserande muskler.
Tänk på: att bara sträcka ut benet så långt som du klarar av att bibehålla svanken plant mot golvet.
Repetitioner: 2-4 set x 5-20 reps.


10B Stabilisering och styrka av bålstabiliserande muskler
Syfte: Motorisk kontroll och styrka av bålstabiliserande muskler.
Tänk på: att stabilisera bålen och inte svanka ländryggen.
Repetitioner: 2-4 set x 10-15 reps.


10C Stabilisering och styrka bål och skuldror
Syfte: Stabilisering och styrka av bål och skuldror.
Tänk på: att inte svanka i ländryggen och inte låta skulderna lyftas upp mot öronen.
Repetitioner: 2-4 set x 5-10 reps genom att placera bollen på olika ställen på benen.


Produktionsteam: Anders Rydén, Anders Axlid och Kari Kiviniemi.

Vid frågor kontakta Anders Axlid, grengruppschef kast, Prestationscentrum (PC) Växjö. E-post: anders.axlid@friidrott.se

Filmer Copyright © 2020 · Svensk Friidrott · PC Kast